Platforma IoT do sterowania klimatem

AWS

Rozwijaj i wdrażaj nowe funkcjonalności platformy IoT, która umożliwia sterowanie klimatem w budynku z dowolnej lokalizacji. Interfejs użytkownika może łączyć wiele lokalizacji i jest dostępny za pośrednictwem dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.

Sektor

Belgia

Kraj

IoT

Dołącz do nas

Wyzwania

  • Zdalne sterowanie urządzeniami i wizualizacja zużycia energii
  • Monitorowanie błędów urządzeń w czasie rzeczywistym
  • Wczesne ostrzeganie o odchyleniach w celu maksymalizacji czasu pracy urządzeń i uniknięcia awaryjnych napraw
  • Optymalizacja zużycia energii przez urządzenia
  • Dbałość o optymalizację tworzonego rozwiązania i właściwe wykorzystanie mocy obliczeniowej zasobów AWS
  • Projektowanie architektury kodu podsystemów
  • Dbałość o czystość kodu i dokonywanie przeglądu kodu współpracowników

Zespół

Team międzynarodowy, pracujący zwinnie – kompletny proces Agile z 2-tygodniowymi sprintami i pełnym zestawem ceremonii Scrum.

Technologie

AWS Lambda, Amazon API Gateway, Amazon Dynamo DB, Cognito, S3 buckets, IAM, Route53, WAF, Cloud Front, SES, CloudWatch

Wybierz...
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: zobacz więcej >