Systemy dla produktów strukturyzowanych

Quant Python

Rozwijaj jedne z najbardziej złożonych systemów branży FinTech oparte o stos technologiczny AWS. Głównym celem jest rozbudowa już istniejących systemów (nie starszych niż rok) dotyczących produktów strukturyzowanych, a następnie realizacja zupełnie nowych projektów. Dostaniesz też nie tak częstą okazję do zdobywania i dzielenia się wiedzą z najlepszymi Python Developerami w UK.

Sektor

Wielka Brytania

Kraj

FinTech

Dołącz do nas

Wyzwania

  • Programowanie w środowisku opartym o chmurę AWS
  • Praca z relacyjnymi i nierelacyjnymi bazami danych
  • Budowa algorytmów służących do poprawy jakości
  • Utrzymywanie wysokiej jakości standardów wytwarzania oprogramowania
  • Rozwiązywanie problemów programistycznych oraz optymalizacja kodu

Zespół

Międzynarodowy team, w którego skład wchodzi pięciu Quant Python Developerów, z silnym zapleczem matematyczno-finansowym oraz specjalista UI pracujący głównie w Angularze.

Technologie

Python 3.7, Python 3.8, Relacyjne (PostgreSQL, MySQ) i Nierelacyjne bazy danych (DynamoDB), Kafka, AWS (λ, EC2, ECS, S3, Dynamo, SES, SQS, Workmail Integration), Docker, Kubernetes

Wybierz...
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: zobacz więcej >