Greenfieldowa platforma do zarządzania majątkiem

Java

Pracuj nad rozwojem specjalistycznego, autorskiego oprogramowania do zarządzania majątkiem klientów zamożnych (High-Net-Worth Individual) oraz pozyskiwania i agregacji danych. Obszary naszego działania to rozwój usług REST, ETL, wyzwania algorytmiczne oraz wysokowydajne rozwiązania strumieniowania.


Projekt jest przedsięwzięciem greenfieldowym oraz stwarza okazję do współpracy z badaczami z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Zurychu, którzy opracowują narzędzie do czyszczenia danych oparte na sztucznej inteligencji.

Sektor

Szwajcaria

Kraj

FinTech

Dołącz do nas

Wyzwania

  • Dopasowywanie i identyfikacja podmiotów
  • Budowa algorytmów służących do poprawy jakości i specjalistycznego wyszukiwania danych
  • Utrzymywanie wysokiej jakości standardów wytwarzania oprogramowania
  • Rozwiązywanie problemów programistycznych oraz optymalizacja kodu.

Zespół

Dołączysz do międzynarodowego zespołu, który liczy już 6 osób, a w jego składzie są programiści Java (Senior/Junior), analityk biznesowy oraz tester.

Technologie

Java 11, NoSQL (mariaDB), RabbitMQ, Kubernetes, Maven, Lombok, JUnit 5

Wybierz...
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: zobacz więcej >