Platforma kdprevent do przeciwdziałania defraudacjom

Java, Angular, Oracle, QA

Rozwijaj nasz autorski produkt - platformę kdprevent! To narzędzie międzysektorowe, które rozwiązuje kwestie przeciwdziałania praniu pieniędzy, zgodności z przepisami, ryzyka operacyjnego i bezpieczeństwa transakcji internetowych. Platforma została z powodzeniem wdrożona w ponad 50 bankach w Europie (Austria, Niemcy, Wielka Brytania, Luksemburg, Polska i Szwajcaria), a także w innych dużych organizacjach niefinansowych, które chcą skutecznie sprawdzać potencjalnych klientów pod kątem list sankcji.


Kdprevent jest platformą Business Intelligence wykorzystującą Javę i Oracle DB. Obsługuje Active Directory i własną bazę danych użytkowników, wykorzystując SSO z Kerberos i NTLM. Platforma udostępnia publiczne API i pobiera różne strumienie danych za pomocą konfigurowalnego ETL.

Sektor

Polska, Austria, Niemcy, UK, Szwajcaria

Kraj

FinTech

Dołącz do nas

Wyzwania

 • Magazynowanie i aktualizacja dużych ilości danych
 • Opracowywanie algorytmów przetwarzania danych
 • Tworzenie maksymalnie konfigurowalnego środowiska na potrzeby wdrożeń
 • Prezentacja danych w ustrukturyzowany sposób czytelny dla użytkownika
 • Implementacja prezentacji graficznej i etatystycznych interfejsów do danych
 • Obsługa wielu sposobów autoryzacji
 • Utrzymanie projektu, aktualizacja zabezpieczeń i spłata długu technologicznego
 • Projektowanie i utrzymanie wielomodułowej architektury aplikacji
 • Automatyzacja procesu testowania aplikacji
 • Zarządzanie wieloma gałęziami rozwojowymi
 • Wieloplatformowość i analiza kodu pod kątem kompatybilności
 • Wsparcie wdrożeń u klientów zagranicznych

Zespół

W skład 16-osobowego zespołu wchodzą programiści Java i Angular, testerzy, specjaliści baz danych, Product Architect oraz Head of Development. Zespół współpracuje z konsultantami zarówno z Polski jak i ze Szwajcarii.

Technologie

Angular, Java/Spring, Oracle

Wybierz...
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, jak również treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: zobacz więcej >